prikolice

Kontakt osobe:
Branko Vuletić
064/3713394
Duško Vuletić
064/3464226
e-mail:
vuletic.dusko@hotmail.com Adresa:
Novi Sad
Futoška 98

Izrada svih vrsta prikloica.

prikolica 1
prikolica 1
prikolica 2
prikolica 3
prikolica 4
prikolica 5
prikolica 6
prikolica 7
prikolica 8