Izrada: prohromske posude, burad, rezervoari

Kontakt osobe:
Branko Vuletić
064/3713394
Duško Vuletić
064/3464226
e-mail:
vuletic.dusko@hotmail.com Adresa:
Novi Sad
Futoška 98

Prohromske posude.

prohromske posude 1
prohromske posude 1
prohromske posude 1