aluminijumski camci

Kontakt osobe:
Branko Vuletić
064/3713394
Duško Vuletić
064/3464226
e-mail:
vuletic.dusko@hotmail.com Adresa:
Novi Sad
Futoška 98

Vršimo izradu aluminijumskih čamaca po vašoj želji i potrebama:
- čamci za pecanje i porodicu (sa dve vodonepropusne komore).
- čamci za profesionalne ribare, za izlovljavanje ribe, sa dve, tri ili više komora, po želji kupca.

aluminijumski camci 2
aluminijumski camci 1
aluminijumski camci 2
aluminijumski camci 3
aluminijumski camci 4
aluminijumski camci 5
aluminijumski camci 6
aluminijumski camci 7
aluminijumski camci 8
aluminijumski camci 8
aluminijumski camci 9
aluminijumski camci 10
aluminijumski camci 11
aluminijumski camci 13
aluminijumski camci 14
aluminijumski camci 15
aluminijumski camci 16
aluminijumski camci 17
aluminijumski camci 18